Аграрний лідер України

Охорона природи

Охорона природи Охорона природи

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людей складає невід'ємну умову  діяльності корпорації «Агропродсервіс».

Ми повною мірою усвідомлюємо свою відповідальність за збереження природного середовища на всіх етапах виробництва.

Підприємством окреслено ряд ключових питань, що стосуються охорони природи та екологічної безпеки:

охорона атмосферного повітря

 • Проектуємо і будуємо біогазову станцію
 • Використовуємо високоефективні пиловловлювачі на елеваторному та комбікормовому виробництвах
 • Використовуємо новітні та передові технологій на етапі конструювання нових відстійників для гною
 • Використовуємо 100% щільно закриті лагуни, що унеможливлює випаровування
 • Озеленюємо ферми, прилеглі території
 • Розроблено та отримано дозвільні документи по охороні атмосферного повітря
 • Обробляємо органічні добрива за спеціальною технологією, що дає змогу скоротити викиди шкідливих речовин
 • Постійний контроль та моніторинг за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря як підприємством так і органами санітарної служби та  екологічної інспекції

охорона водних ресурсів

 • Отримано дозвільні документи для спеціального водокористування
 • Використовуємо передові технології для очищення води
 • Раціонально використовуємо воду із водоносних горизонтів
 • Проводимо постійний інструментально-лабораторний контроль за якістю води органами санітарної та екологічної служби
 •  Використовуємо щільно закриті лагуни, що повністю виключають протікання у ґрунтові води
 • Проводимо очищення стічних вод на станціях біологічної очистки

охорона землі

 • Проводимо постійний інструментально-лабораторний контроль за станом родючості ґрунтів та якості продукції
 • Перевіряємо органічні добрива за допомогою ветеринарної лабораторії на наявність різних речовин та відсутність патогенів
 • Вносимо органічні добрива в землю за допомогою системи комп’ютерного керування дозування
 • Передаємо небезпечні відходи спеціалізованим підприємствам з відповідними ліцензіями та дозволами

Прийнята екологічна політика є основою для функціонування системи екологічного менеджменту, яку корпорація «Агропродсервіс» постійно вдосконалює та підвищує її результативність для досягнення світової якості виробництва продукції.